• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Dlaczego warto uczyć się nowych języków?

Na decyzję o wyborze oraz podziale zadań przewozowych w kolosalne mierze oddziałują koszty: funkcjonalny koszt przewozu i alternatywny koszt transportu, czyli koszty poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość indywidualnych kosztów oraz ich udział w kompletnym środku przewozu, zależy od rodzaju środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku transportu żądającego drogich urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one natomiast w przewozie kolejowym i samochodowym. Koszty efektywne dojrzewają wraz z odległością, lecz maleją wraz ze wzrostem ładowności środka przewozu – tutaj wypróbuj ANCHOR. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych i politycznych. Najistotniejszą rolę w transportach międzynarodowych odgrywa transport morski, który obsługuje 70% globalnej wymiany.

1. Dowiedz się teraz

2. Przeczytaj to

3. Więcej informacji

4. Zobacz szczegóły

5. Przejdź dalej

Categories: Blog

Comments are closed.